• WAP手机版 加入收藏? 设为首页
收集①区

123期:天空精选上错杀码统计

作者:惠民转贴员?? 来源:www.246331.com? 【惠民心水区】
120期:天空精选上错杀码统计
〓〓〓〓〓〓〓〓【9行数据 总99码 平均2.02次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:02,05,26,27,46, =5码'
共1次:04,06,07,09,12,21,35,38,39,41,43,44,45,47,★48, =15码
共2次:01,03,14,15,19,22,23,28,29,31,36,37,42,49, =14码
共3次:08,10,11,13,24,30,40, =7码
共4次:16,18,20,32,34, =5码
----------------------------------
共5次:17,25,33, =3码.

121期:天空精选上错杀码统计
〓〓〓〓〓〓〓〓【13行数据 总119码 平均2.42次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:15,22,25,49, =4码'
共1次:02,03,06,07,11,★17,24,26,41,43,45, =11码
共2次:01,30,32,33,35,37,38,39,47,48, =10码
共3次:09,10,12,13,14,19,21,27,28,29,31,44, =12码
共4次:04,08,16,20,23,36,40,42,46, =9码
-------------------------------------------
共5次:05,18, =2码
共6次:34, =1码.

122期:天空精选上错杀码统计
〓〓〓〓〓〓〓〓【11行数据 总111码 平均2.26次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:03,06,09,20,21,28,30,42,47, =9码'
共1次:01,05,14,16,22,★26,32,34,39, =9码
共2次:02,08,19,23,25,29,31,40,43,44,46, =11码
共3次:07,12,13,33,36,37,41, =7码
共4次:04,17,24,35,45,48,49, =7码
-----------------------------------------
共5次:10,11,15,27,38, =5码
共6次:18, =1码.

123期:天空精选上错杀码统计
〓〓〓〓〓〓〓〓【7行数据 总87码 平均1.77次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:05,12,13,16,20,22,29,32,38, =9码'
365bet体育在线官网共1次:01,04,08,10,11,15,17,23,25,27,28,30,37,39,42,43,46,49, =18码
共2次:02,06,21,24,26,33,44,45,47,48, =10码
共3次:03,07,09,14,31,35, =6码
共4次:34, =1码
----------------------------------
共5次:18,19,40,41, =4码
共7次:36, =1码.


●9113期起:02-02-01-01-03-02-02-01-01-01-

声明:惠民社区所提供一切资料只供用于网络六合爱好者参考浏览,各位浏览者请务必留意和遵循所处地区的相关法律。
任何情况下导致触犯所属地区之法律,浏览者须自行承担责任,一切后果本站概不负责。
Copyright copy 2010-2016 惠民社区论坛