• WAP手机版 加入收藏? 设为首页
收集③区

123期【飘香人统计◇◇★无谓数据三合一◇◇◇】

作者:惠民转贴员?? 来源:www.246331.com? 【惠民心水区】
123期【飘香人统计◇◇★无谓数据三合一◇◇◇】

●036期起
=0000000000
=0000000000
=0100000000
=0000000000
=0010000000
=0000000000
=0000000000
=0000001000
●116期起
=0000010

●9123期??三合一 取标杀统计结果
〓〓〓〓〓〓〓〓【3行数据 总7码 平均0.14次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49, =42码
共1次:01,03,17,20,22,32,48, =7码.??xxxxx

●9122期??三合一 取标杀统计结果
〓〓〓〓〓〓〓〓【3行数据 总10码 平均0.2次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:01,03,04,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49, =39码
共1次:02,05,09,14,28,29,30,31,37,47, =10码.??xxxxx

●9121期??三合一 取标杀统计结果
〓〓〓〓〓〓〓〓【2行数据 总6码 平均0.12次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49, =43码
共1次:02,13,17,22,45,47, =6码.??xxxxx

●9120期??三合一 取标杀统计结果
〓〓〓〓〓〓〓〓【3行数据 总9码 平均0.18次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,36,37,38,41,42,43,45,46,47,48, =40码
共1次:08,20,28,29,35,39,40,44,49, =9码.??xxxxx

声明:惠民社区所提供一切资料只供用于网络六合爱好者参考浏览,各位浏览者请务必留意和遵循所处地区的相关法律。
任何情况下导致触犯所属地区之法律,浏览者须自行承担责任,一切后果本站概不负责。
Copyright copy 2010-2016 惠民社区论坛