• WAP手机版 加入收藏? 设为首页
收集②区

123期F21雪球新欢

作者:惠民转贴员?? 来源:www.246331.com? 【惠民心水区】
●9123期 F21雪球新欢
〓〓〓〓〓〓〓〓【57行数据 总33码 平均0.67次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:01,03,04,05,06,07,09,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,34,35,36,37,38,40,41,42,46,47,48,49, =35码'
←←←←←←←←平均线→→→→→→→→
共1次:02,10,11,16,31,32,33,44, =8码??xxxxx
共2次:17, =1码??xxxxx
共3次:08,39, =2码??xxxxx
共4次:43, =1码??xxxxx
共5次:45, =1码??xxxxx
共8次:27, =1码.??xxxxx

●9122期 F21雪球新欢
〓〓〓〓〓〓〓〓【57行数据 总33码 平均0.67次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:02,03,04,05,08,09,12,13,14,16,17,18,19,20,23,24,25,●26,27,28,29,31,32,33,34,37,40,42,44,46,49, =31码'
←←←←←←←←平均线→→→→→→→→
共1次:07,11,15,30,35,38,41,45,47,48, =10码??xxxxx
共2次:22,36,43, =3码??xxxxx
共3次:01,06,10,21, =4码??xxxxx
共5次:39, =1码.??xxxxx

●9121期 F21雪球新欢
〓〓〓〓〓〓〓〓【57行数据 总33码 平均0.67次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:03,05,06,08,10,11,12,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,33,34,35,38,39,40,41,43,44,45, =30码'
←←←←←←←←平均线→→→→→→→→
共1次:01,02,07,09,13,15,16,●17,27,36,37,46,48, =13码??xxxxx
共2次:47, =1码??xxxxx
共3次:28,42, =2码??xxxxx
共4次:04,32,49, =3码.??xxxxx

声明:惠民社区所提供一切资料只供用于网络六合爱好者参考浏览,各位浏览者请务必留意和遵循所处地区的相关法律。
任何情况下导致触犯所属地区之法律,浏览者须自行承担责任,一切后果本站概不负责。
Copyright copy 2010-2016 惠民社区论坛